K-ARTIST.COM

Lim Sunhee, King Charles Spaniel, 2022

$10,000